นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

  • -
img_1338

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

img_1130

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

collage collage1

img_1231 img_1261

Please follow and like us:

Accessibility