“เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน” นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม ณ ประเทศเกาหลีใต้

Accessibility