ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถี

  • -
website

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ “Sustainable Health and Well-being”  และส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการประเภทต่างๆ โดยสามารถส่งผลงานวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมและ Submit ผลงานคลิก http://www.rajavithi.go.th/rj/meeting63

presentation2

Please follow and like us:

Accessibility