เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Accessibility