เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นางสาวอรัญญา ยันตพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ ประเทศมาเลเซีย

Accessibility