พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และคณะ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะ

  • -
s__56508430

พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และคณะ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะ

พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และคณะ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 11 เครื่อง และเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจและนำไปใช้ต่อที่บ้าน โดยมี คุณอัจฉรา สัตยวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ ชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี

s__56508430

Please follow and like us:

Accessibility