นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  • -
151694

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์เป็นประธานเปิด
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ ๖
ในวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมสัมมนา

page_ss1

page_ss2

page_ss3

page_ss4

Please follow and like us:

Accessibility