นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหลังผ่าตัดทวารเทียมของออสโตเมทในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถึ

  • -
148128

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหลังผ่าตัดทวารเทียมของออสโตเมทในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถึ

collage

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหลังผ่าตัดทวารเทียมของออสโตเมทในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถึ

Please follow and like us:

Accessibility