คณะร่วมบุญต่อลมหายใจ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ราชวิถี

  • -
s__31572051

คณะร่วมบุญต่อลมหายใจ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ราชวิถี

s__31572051

คณะร่วมบุญต่อลมหายใจ 2562 มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการหายใจ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 มิถุนายน 2652

Please follow and like us:

Accessibility