นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน การประกวดผลงานนวัตกรรม และการมอบรางวัลการประกวด

  • -
img_3864

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน การประกวดผลงานนวัตกรรม และการมอบรางวัลการประกวด

วันที่๑๗มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๕๐ น.
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
เป็นประธานเปิดงาน การประกวดผลงานนวัตกรรม
และการมอบรางวัลการประกวด
ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมี นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
เป็นผู้กล่าวรายงาน

page_n1

page_n2

page_n3

page_n4

page_n5

 

Please follow and like us:

Accessibility