โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ Case Manager และพัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  • -
dsc_6614

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ Case Manager และพัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วันที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๖๒ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้   Case Manager และพัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    ในเขตสุขภาพที่๑๓กรุงเทพหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จัดการโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา๐๘.๕๐น. โดยมี ศ.คลิกนิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร ประธานคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่๑๓ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน

collage

Please follow and like us:

Accessibility