นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ของนักสังคมสงเคราะห์หัวข้อ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว”

  • -
dsc_4552

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ของนักสังคมสงเคราะห์หัวข้อ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว”

collage

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ของนักสังคมสงเคราะห์หัวข้อ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว” เวลา๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี โดยมี คุณ อัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

Accessibility