ตรวจประเมินงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการ

  • -
369004

ตรวจประเมินงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการ

untitled-1

นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ และแพทย์หญิงพรรณี วัฒนบุญยงเจริญ ผู้ตรวจประเมินราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ในการเข้าตรวจประเมินงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการการใช้โลหิตร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัย รองหัวหน้างานธนาคารเลือด และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562

Please follow and like us:

Accessibility