แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริการในโรงพยาบาลราชวิถีปี 2562 – โรงพยาบาลราชวิถี

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริการในโรงพยาบาลราชวิถีปี 2562

  • -

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริการในโรงพยาบาลราชวิถีปี 2562

Tags : 

ประเด็นความพึงพอใจ/ผู้รับบริการ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ภาพรวม 95.18 80.65
ด้านการให้ข้อมูล 92.56 79.76
ด้านพฤติกรรมบริการ 96.68 86.41
ด้านให้บริการแพทย์-พยาบาล-เภสัชกรรม 96.86 88.20
ด้านระยะเวลาการรอคอย 91.14 65.50
ด้านสถานที่และความสะดวกต่างๆ 95.20 78.54
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility