ประชุมวิชาการนานาชาติ “การผ่าตัดทางกล้อง” เรื่อง ASEAN Laparoscopic Surgery Conference 2019

  • -
s__46538761

ประชุมวิชาการนานาชาติ “การผ่าตัดทางกล้อง” เรื่อง ASEAN Laparoscopic Surgery Conference 2019

untitled-1

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “การผ่าตัดทางกล้อง” เรื่อง ASEAN Laparoscopic Surgery Conference 2019 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการแพทย์ ตลอดจนการนำเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility