Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
s__29614228

รพ.ราชวิถี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2565 เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วย STEMI Fast track”

แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2565 เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วย STEMI Fast track” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565

s__29614227Print

Please follow and like us:

  • -

โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ในหัวข้อ “Do our best in the Next Normal” รูปแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ในหัวข้อ “Do our best in the Next Normal” รูปแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
 
📝 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ Booster shot in COVID-19 vaccines : What, When, How? , Withdrawing ventilatory support in ESRD , Surgery in Thailand’s most southern area , Business continuety plan for covid-19 : Rajavithi hospital , Vascular access surgery in overcrowed service , Multidisciplinary in thyroid , ไขมันสะสมในตับการดูแลรักษาครบวงจร , การใช้กัญชาในทางเวชปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ , หมุดเกลียวขนาดเล็ก ราชวิถีกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และ มีอะไรใหม่..ในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 เป็นต้น
 
📍ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
✅ CME 13.5 หน่วยกิตคะแนน (7-8 กรกฎาคม 2565 )
✅ CMTE 9.5 หน่วยกิตคะแนน (7-8 กรกฎาคม 2565 )
✅ CNEU 5 หน่วยกิตคะแนน (8 กรกฎาคม 2565 )
 
——————
 
ลงทะเบียนที่ https://www.rajavithi.go.th/rj/conference65
 

untitled-1

1-poster-edit-copy

Please follow and like us:

  • -
untitled-1

โรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลราชวิถี โดยการสแกน QR Code หรือ คลิก https://www.rajavithi.go.th/rj/wp-content/uploads/2022/05/PrivacyPolicy.pdf
 
—————————–
 
หากมีข้อสงสัย หรือ พบปัญหาด้านข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่ : งานเวชสารสนเทศ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โทร. 02 206 2900 ต่อ 10814 , 10815
PDPA
Please follow and like us:

  • -
img_2278-copy

อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในโอกาสได้รับรางวัล “Sasakawa Health Prize 2022” จากองค์การอนามัยโลก

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสได้รับรางวัล “Sasakawa Health Prize 2022” จากองค์การอนามัยโลก ในฐานะเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร มอบไม้แกะสลักรูป rising sun ด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ในการประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

untitled-1

Print

Please follow and like us:

  • -
s__98058328

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) สำหรับการวิจัยในคน”

รศ.(พิเศษ) นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการอบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) สำหรับการวิจัยในคน” โดยมี ดร.จารุวรรณ หมั่นมี หัวหน้างานวิจัยทางการเเพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการอบรมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ ประธาน EC คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เเละประธาน EC CREC ชุดกุมารเวชศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อ ผลกระทบของ PDPA ต่อการวิจัยในคน และแนวทางในการใช้ข้อมูลผู้ป่วยในการวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 154 ท่าน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

s__15573009

s__15573010

s__15573011

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility