ติดต่อเรา

ติดต่อร้องเรียน

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115,2118 หรือ 02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th

Facebook facebook.com/PR.Rajavithi

การเดินทาง

สายรถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29 ,34 ,59 ,503 ,510 ,522 ,26 ,513 ,536 ทางด่วน ,12 ,62 ,77 ,140 ,509 ,515 ,18 ,63 ,97 ,
54 ,36 ,36ก ,204 ,551 ,39

สายรถประจำทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510 ,96 ,168 ,502 ,18 ,63 ,166 ,24 ,529 ,139 ,14 ,69 ,74 ,8 ,88 ,92 ,93 ,104

รถไฟฟ้า BTS
สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี


Accessibility