แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” (Global Targeted of Diabetes Care Training) 12 หลักสูตรการอบรม (ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: เทคนิคการให้ความรู้ และ tip and trick education) – โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” (Global Targeted of Diabetes Care Training) 12 หลักสูตรการอบรม (ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: เทคนิคการให้ความรู้ และ tip and trick education)

  • -
2

โครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” (Global Targeted of Diabetes Care Training) 12 หลักสูตรการอบรม (ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: เทคนิคการให้ความรู้ และ tip and trick education)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) , กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้างานโรคต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมูลนิธิกรมการแพทย์ และบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการ “การอบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย” (Global Targeted of Diabetes Care Training) 12 หลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานใน NCD Clinic โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ

ซึ่งดำเนินการ ครั้งที่ 2 ในธีมหัวข้อ: เทคนิคการให้ความรู้ และ tip and trick education วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบ Zoom webinar) ถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี มีผู้เข้ารับชม online จำนวน 1,350 – 1,700 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาขอบเขตความสามารถทักษะด้านการรักษาต่อเนื่อง พร้อมสามารถนำความรู้แนะนำผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองจัดการโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศได้

 

ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ ร่วมบรรยายและเสวนา ในหัวข้อ สื่อสารอย่างไร โดนใจ Like จัง: ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และมีหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลายๆ เรื่อง อาทิ

– เทคนิคการให้ความรู้

– Cases discussion of tip and trick education

– Strategic and helping people with diabetes change

– การดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อ้วน

—————————

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility