การเตรียมเอกสารสำหรับส่งต่อผู้ป่วย จากพื้นที่ที่มีการระบาด COVID-19 มาโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
website

การเตรียมเอกสารสำหรับส่งต่อผู้ป่วย จากพื้นที่ที่มีการระบาด COVID-19 มาโรงพยาบาลราชวิถี

how-to

ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสารคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกหรือห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี คลิก :
แบบฟอร์มเอกสารคัดกรองประเมินความเสี่ยง

หรือ https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=16242

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility