แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงด้านศัลยกรรม เพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาค” – โรงพยาบาลราชวิถี

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงด้านศัลยกรรม เพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาค”

  • -
1-66021ba1-084a-4650-bd70-ca5d277aa81d

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงด้านศัลยกรรม เพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาค”

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ผศ.พิเศษ นพ. สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก นำทีมแพทย์ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงด้านศัลยกรรม เพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยได้ถ่ายทอดเทคนิคความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่ส่วนปลาย และสอนเทคนิคการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงแก่ทีมแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง โดยได้รับเกียรติฯ จาก ผศ พญ.ธีรนุช บุยพิพัฒน์ธนาพงศ์  ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รพ.จุฬาภรณ์ เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกรมการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผ่าตัดทางกล้องในระดับประเทศและชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในการรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ได้นำนโยบายแนวคิดความเชี่ยวชาญขั้นสูงสู่ภูมิภาค เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน (The Best for the Most) เน้นการดำเนินงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระจายความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทาง รวมถึงใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงในการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

อีกทั้ง เป็นต้นแบบการวางระบบการรักษาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการส่องกล้อง ระดับประเทศอย่างบูรณาการ ลดการส่งต่ออย่างยั่งยืน เสริมสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเหมาะสม สอดคล้องกับการดูแล เฝ้าระวัง การตรวจวินิจฉัย และรักษาการโดยการส่องกล้อง ให้มีบทบาทการให้บริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบริการและวิชาการแพทย์ขั้นสูงเพื่อจะได้เกิดเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถี เป็นองค์กรนำด้านสุขภาพที่สำคัญของชาติ และมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ”

 

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

template-dms

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility