โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565”

  • -
s__29917330-copy

โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565”

แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี นำทีมแพทย์ พยาบาล และศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 1,200 คน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565

s__29917335

s__29917332

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility