งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ รพ.ราชวิถี จัดอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรภายนอก

  • -
line_album_2022-5-25_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%95_7

งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ รพ.ราชวิถี จัดอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรภายนอก

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ใช้” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรภายนอกโรงพยาบาล โดยมี นายจรูญ ปิดทะเหล็ก หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565

untitled-1

line_album_2022-5-25_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%95_19

30-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility