งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ รพ.ราชวิถี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ออนไลน์

  • -
messageimage_1653018906306

งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ รพ.ราชวิถี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ออนไลน์

งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถีมีการใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ในทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลราชวิถี และเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาราคาจ้างบำรุงรักษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ณ งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

untitled-1

26-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility