รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

  • -
19164_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_55

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ได้แก่ หอผู้ป่วยชั้น 19B , 20A , 20B , 21A และ 21B เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 มกราคม 2564

19164-_1_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_1

19164-_1_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_9

19164_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_27

19164_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_39

1

2

8-%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility