วันนี้ นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน BCP โครงการผ่าตัดวันเดียวกลับและผ่าตัดแผลล็กกับหมอใกล้บ้านวิถีใหม่ (New Normal ODS &MIS by iCloud doctors)

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility