โรงพยาบาลราชวิถีเตรียมฉีดพ่น “น้ำยาฆ่าเชื้อ” COVID-19 ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

Accessibility