ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการแพทย์

  • -
57258257_1107659639405585_8841545424150986752_n

ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการแพทย์

57240638_1107659676072248_8743963174480379904_n

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการเเพทย์ เเละนายเเพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการเเพทย์ นำคณะผู้บริหารเเละบุคลากรกรมการเเพทย์ เข้าประชุมความร่วมมือด้านวิชาการเเพทย์ ระหว่างกรมการเเพทย์ เเละโรงพยาบาล Jigme Dorgi Wangchuk National Referal Hospital (JDWNRH ) ณ เมืองทิมพู ประเทศภูฏาน ในการนี้อธิบดีกรมการเเพทย์เเละคณะ ได้ร่วมหารือกับ HE Lyonpo Dechen Wangmo รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข Dr. Ugyen Dorgi ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Mr. Lhab Dorgi ผู้อำนวยการโรงพยาบาล JDWNRH เเละบุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศภูฎาน ในการเเลกเปลี่ยนนโยบายเเละวางแผนความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเเพทย์เฉพาะทาง สาขาโรคหัวใจเเละหลอดเลือด สาขาออร์โธปิดิกส์ เเละสาขายาเสพติด ฯลฯ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมคณะเเพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเเละหลอดเลือด ณ JDWNRH เเละเข้าพบนายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน เพื่อวางเเผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเเละสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าประเทศไทยเเละประเทศภูฏานสืบไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

Credit : ประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์

57564705_1107659699405579_8864575025907236864_n

Please follow and like us:

Accessibility