การอบรมการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลโรคเบาหวานและการเตรียมสอบ Certified diabetes educator

  • -
130604

การอบรมการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลโรคเบาหวานและการเตรียมสอบ Certified diabetes educator

collage

วันนี้นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลโรคเบาหวานและการเตรียมสอบ Certified diabetes educator โดยศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากรและคณะทีมวิทยากรจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

Please follow and like us:

Accessibility