รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันไตโลก ประจำปี 2562”

  • -
s__47644730

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันไตโลก ประจำปี 2562”

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องใน “วันไตโลก ประจำปี 2562” จัดโดยงานโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต และหันมาดูแลสุขภาพไตให้แข็งแรง ภายใต้คำขวัญ “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” โดยมี นายแพทย์กำธร ลีลามะลิ หัวหน้างานโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 มีนาคม 2562

Please follow and like us:

Accessibility