Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -

  • -

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต คลิก
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/20200702141156?

Please follow and like us:

  • -
s__93626413

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ขนาดพกพา ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ขนาดพกพา จำนวน 5 เครื่อง จากคุณโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการผลิตอุปกรณ์ชนิดนี้ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในการใช้ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็กให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 สิงหาคม 2563

s__93626413

Please follow and like us:

  • -

  • -

Accessibility