แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ข่าวพาดหัว – Page 2 – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
1282726

รพ.ราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support)

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council : TRC) สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support) ตามนโยบายผู้บริหารที่สนับสนุนให้แพทย์และพบาบาลวิชาชีพ ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในทุกสถานการณ์เร่งด่วนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรมที่ผ่านมา

ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพจาก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สถาบันโรคทรวงอก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ACLS ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565

untitled-1

Print

Please follow and like us:

  • -
img_0225

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วย “Enjoy the move : เดิน..ไม่รู้ล้ม”

คณะกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในโรงพยาบาล ภายใต้หัวข้อ “Enjoy the move : เดิน..ไม่รู้ล้ม” เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้ญาติและผู้ป่วยมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม โดยได้จัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์บริเวณห้องตรวจและหอผู้ป่วยต่างๆ ณ โรงพยาบาลราชวิถี ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

untitled-1

untitled-2

Print

Please follow and like us:

  • -
306226

รพ.ราชวิถี รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รอบที่ 7

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิคและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รอบที่ 7  (LA 7th) จากสภาเทคนิคการแพทย์ ในงาน Thailand LA Forum 2022 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

306227

306228

s__10502148

Print

Please follow and like us:

  • -
line_album_2022-11-28_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%98_0

รพ.ราชวิถี จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “25th Annual Asian course in Temporal Bone and Ear Surgery”

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “25th Annual Asian course in Temporal Bone and Ear Surgery ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565” โดยมี แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจักษ์ หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศฟิลิปปินส์, เวียดนาม, ภูฏาน, และไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

untitled-2untitled-1

Print

Please follow and like us:

  • -
img_1478

รพ.ราชวิถี ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและครอบครัวที่ได้อุทิศอวัยวะ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

แพทย์หญิงกรทิพย์ ผลโภค เลขาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลราชวิถี และ คณะ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพร้อมมอบเกียรติบัตรของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ให้แก่ คุณสุลาย ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะของบุตรชายที่มอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งสามารถนำอวัยวะไปช่วยเหลือชีวิตคนอื่นต่อไปได้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

img_1478

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility