การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
72 วัสดุวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2549 20 ก.ย. 2549 2 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
71 วัสดุเย็บแผลผ่าตัด
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2549 26 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
70 วัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2549 27 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
69 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 21 เครื่อง
ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2549 14 ก.ย. 2549 26 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
68 จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2549 29 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
67 จ้างบำรุงรักษาเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ยี่ห้อ Picker ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2549 26 ก.ย. 2549 4 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น SL-15 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2549 19 ก.ย. 2549 27 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
65 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค ยี่ห้อซีเมนส์ รุ่น MX-6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2549 19 ก.ย. 2549 27 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
64 สอบราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 13 รายการ
ดาวน์โหลด
18 ก.ย. 2549 18 ก.ย. 2549 2 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
63 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ
ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2549 13 ก.ย. 2549 25 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด
62 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ดาวน์โหลด
8 ก.ย. 2549 8 ก.ย. 2549 20 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
61 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ขนส่งขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม
ดาวน์โหลด
8 ก.ย. 2549 19 ก.ย. 2549 19 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด
60 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
8 ก.ย. 2549 8 ก.ย. 2549 27 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
59 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
8 ก.ย. 2549 8 ก.ย. 2549 20 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
5 ก.ย. 2549 5 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
57 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ปีงบประมาร 2550 จำนวน 6 หมวด
ดาวน์โหลด
6 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2549 19 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
56 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
4 ก.ย. 2549 4 ก.ย. 2549 14 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
55 ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่ว ( Urinary calculi ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
6 ก.ย. 2549 14 ก.ย. 2549 14 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
54 จ้างเหมาหน่วยงานเอกชนทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถี
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2549 11 ก.ย. 2549 11 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
53 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฆ่าเชื้อ STERRAD แบบแพททินัม
ดาวน์โหลด
1 ก.ย. 2549 1 ก.ย. 2549 12 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 201
Records 3941 to 3960 of 4009