การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
150 สอบราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ชนิด 2 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2550 18 เม.ย. 2550 30 เม.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
149 สอบราคาซื้อกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ( Colonoscopy ) จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
12 เม.ย. 2550 12 เม.ย. 2550 27 เม.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
147 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็ก ( Magnetic Resonance imaging ) จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
9 เม.ย. 2550 20 เม.ย. 2550 20 เม.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
146 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2550 30 มี.ค. 2550 10 เม.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
145 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2550 30 มี.ค. 2550 11 เม.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
144 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกตา
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2550 30 มี.ค. 2550 11 เม.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
143 สอบราคาซื้อชุดให้โลหิตมาตรฐาน
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2550 29 มี.ค. 2550 10 เม.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
142 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารสิรินธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2550 4 เม.ย. 2550 4 เม.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
141 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2550 19 มี.ค. 2550 29 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
140 ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการฉายรังสี 2 มิติ ( Simulator ) จำนวน 1ชุด
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2550 14 มี.ค. 2550 26 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
139 ประกวดราคาซื้อเครื่อง SPECT ( Single Photon Emission Computed Tomography ) จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2550 14 มี.ค. 2550 23 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
138 สอบราคาซื้อเลื่อยผ่าตัดชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2550 16 มี.ค. 2550 27 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
137 สอบราคาซื้อ Airwarming Blanket จำนวน 2 เครื่อง
ดาวน์โหลด
6 มี.ค. 2550 6 มี.ค. 2550 16 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
136 สอบราคาซื้อ Telemetry จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2550 16 มี.ค. 2550 27 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
135 สอบราคาซื้อเครื่องตัดไถผิวหนังด้วยไฟฟ้า ( Electric Dermatome) จำนวน 3 เครื่อง
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2550 12 มี.ค. 2550 22 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
134 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกรามและกะโหลกศีรษะระบบดิจิตอลในการผ่าตัดมะเร็ง
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2550 19 มี.ค. 2550 29 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
133 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 หมวด
ดาวน์โหลด
6 มี.ค. 2550 8 มี.ค. 2550 14 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
132 สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายชนิดผู้ป่วยนอนวัดได้ จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2550 9 มี.ค. 2550 21 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
131 สอบราคาซื้อเครื่องล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 4 ชุด
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2550 9 มี.ค. 2550 21 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
130 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียน จำนวน 4 เครื่อง
ดาวน์โหลด
7 มี.ค. 2550 7 มี.ค. 2550 19 มี.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 204
Records 3921 to 3940 of 4065