ประกาศร่าง TOR
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ ชื่อร่างประกาศTOR (*) ราคากลาง (บาท) (*) วันที่ประกาศTOR วันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ เอกสารที่1 (*) เอกสารที่2 (*) เอกสารที่3 (*) เอกสารที่4 (*) เอกสารที่5 (*)
2810 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดและเครื่องดูดควันขณะจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 5,750,000.00
ดาวน์โหลด
4 เม.ย. 2567 10 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
2809 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,760,000.-
ดาวน์โหลด
4 เม.ย. 2567 10 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
2808 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลชีพโดยเทคนิคแมสสเปคโตรเมทรีพร้อมคลังข้อมูลเพื่อการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายมนุษย์ (In Vitro Diagnostic: IVD) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,000,000.-
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2567 3 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
2807 ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (SYRINGE DISPOSABLE) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,500,000.00
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2806 ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเม็ดสีริ้วรอยแผลเป็นสิวและลบรอยสักชนิด (Picosecond Laser) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,000,000.-
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2805 ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบแบบ 2 หัววัด (dual detector/head SPECT) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,000,000.-
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2804 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาแบบ 4 มิติ (4D Computed Tomography Simulation) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,000,000.-
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2803 ประกวดราคาซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผ่าตัดหู คอ จมูก แบบสามมิติ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,600,000.-
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2802 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปแบบดิจิทัล (Digital Fluoroscopy) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,000,000.-
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2801 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 9,568,368.00
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2800 ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บและตัดเนื้อเยื่อผ่านกล้อง พร้อมถุงใส่เนื้อเยื่อผ่านกล้อง จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 9,926,764.50
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2798 ประกวดราคาซื้อชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์ชนิดหลอดไฟ LED พร้อมกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินน้ำดี ด้วยระบบปรับแสงเพื่อการวินิจฉัย (Image Enhanced Endoscopy) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,505,800.-
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2797 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมระบบบันทึกและติดตามข้อมูล โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,500,000.-
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2796 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้าระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,400,000.-
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2795 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ จำนวน 800 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,000,000.-
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2794 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรองโลหิตผู้บริจาคด้วยวิธีทางซีโรโลยี (Serology) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 5,600,000.00
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2567 19 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2793 ประกวดราคาซื้อตู้เก็บและจ่ายยาอัตโนมัติ (Med station) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,500,000.00
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2791 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตัลพีซีอาร์พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,025,000.-
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2790 ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคที่มีความผิดปกติของเม็ดสีริ้วรอยแผลเป็นสิวและลบรอยสักชนิด (Picosecond Laser) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,000,000.-
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
2789 ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจกล่องเสียงและการสั่นของสายเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,200,000.-
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 75
Records 1 to 20 of 1485