ประกาศร่าง TOR
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ ชื่อร่างประกาศTOR (*) ราคากลาง (บาท) (*) วันที่ประกาศTOR วันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ เอกสารที่1 (*) เอกสารที่2 (*) เอกสารที่3 (*) เอกสารที่4 (*) เอกสารที่5 (*)
2719 ประกวดราคาซื้อเพลทหรือการ์ดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 2,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,275,000.00
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2718 ประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสี สารเภสัชรังสี และสารประกอบทางยาสำเร็จรูป จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,928,690.00
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2717 ประกวดราคาซื้อชุดประมวลสัญญาณภาพและกำเนิดแสงระบบวีดีทัศน์ชนิดหลอดไฟ 5LED พร้อมกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารรองรับเทคโนโลยี EDOF และส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,850,000.-
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2566 24 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2716 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,704,000.-
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2566 20 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2715 ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,000,000.-
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2566 20 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2713 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงพร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบรวมศูนย์ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,400,000.-
ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2712 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 8,160,000.00
ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2711 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพร้อมด้วยระบบจัดเก็บและวัดผลข้อมูลทางการแพทย์ดิจิตอล ศูนย์โรคหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,000,000.-
ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2566 28 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
2710 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ ระยะเวลา ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24,943,223.-
ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
2709 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อไวรัสในเลือด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,916,096.00
ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
2707 ประกวดราคาซื้อชุดกล้องผ่าตัดและเครื่องมือสำหรับผ่าตัดในโพรงสมอง (Ventricles) ทางศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,000,000.-
ดาวน์โหลด
8 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
2706 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงพร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบรวมศูนย์ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,400,000.-
ดาวน์โหลด
8 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
2705 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อโดยระบบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,700,000.-
ดาวน์โหลด
3 ก.พ. 2566 8 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
2704 ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,200,000.-
ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2566 1 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
2703 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,568,368.00
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2702 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมขนาด 600 ลบ.ม. ต่อวัน โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จำนวน 1 โครงการ 27,000,000.-
ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2700 ประกวดราคาซื้อวัสดุจี้ตัดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง และวัสดุจี้ห้ามเลือด จำนวน 6 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,712,390.00
ดาวน์โหลด
6 ม.ค. 2566 13 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2698 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหนีบเส้นเลือด และผูกเนื้อเยื่อในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,729,658.00
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2565 9 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2697 ประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือด จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,581,485.00
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2565 3 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด
2696 ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บและตัดเนื้อเยื่อผ่านกล้อง พร้อมถุงใส่เนื้อเยื่อผ่านกล้อง จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,926,764.50
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 71
Records 1 to 20 of 1404