การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
108 ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานเอกชนทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 45 คน พร้อมวัสดุ-อุปกรณ์
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2550 9 ก.พ. 2550 9 ก.พ. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
107 สอบราคาซื้อเลนส์สำหรับกล้องส่องเลาะเส้นเลือดดำหรือแดง เพื่อนำมาต่อเส้นเลือดหัวใจ จำนวน 1 อัน
ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2550 5 ก.พ. 2550 6 ม.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
106 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ไม่มีการเบิกจ่ายออกจากบัญชี
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2550 8 ก.พ. 2550 8 ก.พ. 2550 ดาวน์โหลด
105 สอบราคาน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกทั่วไป จำนวน 6 รายการ
ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2550 26 ม.ค. 2550 6 ก.พ. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
104 สอบราคาวัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2550 26 ม.ค. 2550 6 ก.พ. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
103 สอบราคาน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 2 รายการ
ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2550 26 ม.ค. 2550 6 ก.พ. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
102 สอบราคาน้ำยาแยกชนิดเม็ดเลือดขาวและน้ำยาควบคุมคุณภาพ
ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2549 15 ธ.ค. 2549 26 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
101 จ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการกลุ่มงานอายุรศาสตร์ ชั้นที่ 6 ตึกสิรินธร
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2549 26 ธ.ค. 2549 26 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
100 จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดตา ชั้น 5 ตึกสิรินธร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2549 25 ธ.ค. 2549 25 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
99 ชุดเครื่องมือส่องกล้องผ่าตัดในข้อเข่าข้อไหล่และ Small joint ( Arthroscope ) จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2550 24 ม.ค. 2550 24 ม.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
98 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
4 ม.ค. 2550 15 ม.ค. 2550 19 ม.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
97 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
3 ม.ค. 2550 11 ม.ค. 2550 24 ม.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
96 สอบราคาฟิล์เอกซเรย์ จำนวน 3 รายการ
ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2549 8 ธ.ค. 2549 20 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
95 สอบราคาน้ำยาเจือจางเม็ดเลือด
ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2549 8 ธ.ค. 2549 20 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
94 สอบราคาวัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2549 8 ธ.ค. 2549 21 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
93 สอบราคาน้ำยาคงสภาพเม็ดเลือดขาวและทำลายเม็ดเลือดแดง
ดาวน์โหลด
7 ธ.ค. 2549 7 ธ.ค. 2549 19 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
92 สอบราคาน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกทั่วไป
ดาวน์โหลด
7 ธ.ค. 2549 7 ธ.ค. 2549 19 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
91 สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณ Lease Line
ดาวน์โหลด
9 พ.ย. 2549 9 พ.ย. 2549 21 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
90 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดด้วยกล้องผ่านทางช่องท้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
1 พ.ย. 2549 9 พ.ย. 2549 9 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
89 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2549 7 พ.ย. 2549 13 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 204
Records 3961 to 3980 of 4065