การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5453 ประกวดราคาซื้อตู้เก็บและจ่ายยาอัตโนมัติ (Med station) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,500,000.00
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
36 mesh (ตะข่ายใยสังเคราะห์/พังพืดเทียม)
ดาวน์โหลด
7 ส.ค. 2549 16 ส.ค. 2549 17 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2281 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,300,000 บาท
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2559 16 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2618 ประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบวางแผนการรักษาที่สามารถใช้เทคนิคการฉายแบบรังสีศัลยกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 180,000,000 บาท
ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2560 1 พ.ย. 2560 2 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
48 สอบราคาจ้าง จำหน่ายเศษอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2550
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2549 30 ส.ค. 2549 31 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด
31 สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องปฎิบัติการเคมีคลีนิก
ดาวน์โหลด
5 ก.ค. 2549 17 ก.ค. 2549 19 ก.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3540 3329
ดาวน์โหลด
2429 test 300
ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 22 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2430 test2 3000
ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2559 14 ต.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 22 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2752 thalidomide
ดาวน์โหลด
629 การจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2552 26 ส.ค. 2552 26 ส.ค. 2552 ดาวน์โหลด
918 ขอสอบราคาจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
ดาวน์โหลด
8 พ.ย. 2553 8 พ.ย. 2553 19 พ.ย. 2553 ดาวน์โหลด
582 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ดาวน์โหลด
8 มิ.ย. 2552 18 มิ.ย. 2552 18 มิ.ย. 2552 ดาวน์โหลด
830 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ดาวน์โหลด
7 ก.ค. 2553 19 ก.ค. 2553 19 ก.ค. 2553 ดาวน์โหลด
2616 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
21 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 2549 26 มิ.ย. 2549 27 มิ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
86 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ
ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2549 1 พ.ย. 2549 1 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
63 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ
ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2549 13 ก.ย. 2549 25 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด
687 ขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์ใช้แล้ว
ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2552 5 พ.ย. 2552 5 พ.ย. 2552 ดาวน์โหลด
821 ขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์ใช้แล้ว
ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2553 1 ก.ค. 2553 1 ก.ค. 2553 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 217
Records 1 to 20 of 4324