ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
1396 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยากำพร้าและยาต้านพิษ จำนวน 4 รายการ 17,530,170.00 ดาวน์โหลด
1395 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ จำนวน 2 โครงการ 320,447,380.60 ดาวน์โหลด
1394 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 5,500,000.- ดาวน์โหลด
1393 ซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาการ ชนิด LINEAR ด้วยคลื่นความถี่สูง รุ่น GF-UCT180 SN1721451 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,800,000 ดาวน์โหลด
1392 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ จำนวน 5 โครงการ 351,258,521.92 ดาวน์โหลด
1391 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ โครงการ 12,600,000.- ดาวน์โหลด
1390 ซื้ออะไหล่เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปสำหรับถ่ายภาพทรวงอก (General X-RAY Machine) ยี่ห้อ Philips Healthcare รุ่น Digital Diagnost Chest Room Release 4.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 687,306.- ดาวน์โหลด
1389 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 โครงการ 950,436,143.00 ดาวน์โหลด
1388 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อตู้เก็บ-จ่ายยาอัตโนมัติ (Med-Station) จำนวน 5 ตู้ 26,250,000.00 ดาวน์โหลด
1387 จัดซื้อหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) สำหรับระบบปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง 12,285,000.00 ดาวน์โหลด
1386 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ จำนวน 2 โครงการ 401,697,979.40 ดาวน์โหลด
1385 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ 662,175.- ดาวน์โหลด
1384 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ จำนวน 3 โครงการ 857,472,657.22 ดาวน์โหลด
1382 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ จำนวน 2 โครงการ 209,612,131.50 ดาวน์โหลด
1381 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,815,000.- ดาวน์โหลด
1380 จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 จุด 642,000.00 ดาวน์โหลด
1379 ซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานโฟตอน Multileaf ยี่ห้อ ELEKTA รุ่น SYNERGY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 950,000.- ดาวน์โหลด
1378 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาบัญชี จ(๒) จำนวน ๖ รายการ 140,272,174.50 ดาวน์โหลด
1377 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 5,300,000.- ดาวน์โหลด
1376 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน ๙ โครงการ 21,753,000.- ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 47
Records 1 to 20 of 923