การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5193 ประกวดราคาซื้อระบบ server เก็บภาพและสำรองข้อมูลภาพถ่ายและสแกนจอประสาทตา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 655,770.90
ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2566 8 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5192 ประกวดราคาซื้อตู้ปฏิบัติการสำหรับบ่มเพาะเชื้อชนิด Anaerobic จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,100,000.-
ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2566 6 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5191 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.-
ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2566 6 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5190 จัดซื้อคาสเซ็ตบรรจุไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,809,200.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5189 ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดควบคุมด้วยไฟฟ้าแบบหลายการควบคุมและนอนรอคลอด จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000.-
ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 2 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5188 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ 3 pieces จำนวน 2,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4,000,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2566 1 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
5187 ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฮโดรลิค จำนวน 5 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000.-
ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5186 ประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ single piece lens จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,400,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5185 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยากำพร้าและยาต้านพิษ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,591,200.00
ดาวน์โหลด
9 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5184 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาวัณโรค (TB) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,589,460.00
ดาวน์โหลด
9 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5183 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบริการและงานสนับสนุน จำนวน 120 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,096,000.-
ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5182 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกด้วยตู้คีออส จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,170,000.-
ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5181 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบงาน DMS Tele Medicine จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.-
ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2566 25 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5180 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ. 2,044,380.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5179 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ. 2,135,990.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5178 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,915,000.00
ดาวน์โหลด
1 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5177 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องจี้ห้ามเลือดจำนวน 2กลุ่ม 2,612,500
ดาวน์โหลด
17 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลด
5176 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,800,000.-
ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2566 10 พ.ค. 2566 12 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5175 ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารหอพัก ๑๘ ชั้น (เก่า) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,000,000.-
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2566 16 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5174 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมภาควัดสัญญาณชีพ (Defibrillator) จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,000,000.-
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2566 16 พ.ค. 2566 19 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 203
Records 1 to 20 of 4055