การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
1 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ไหมเย็บแผล
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2549 10 เม.ย. 2549 11 เม.ย. 2549 ดาวน์โหลด
3 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2549 18 เม.ย. 2549 15 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด
4 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ คาสเซ็ตต์บรรจุไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์เข้มข้น
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2549 18 เม.ย. 2549 28 เม.ย. 2549 ดาวน์โหลด
5 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์เครื่องกระตุ้นหัวใจห้องเดียวแบบถาวร
ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2549 21 เม.ย. 2549 2 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด
6 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2549 24 เม.ย. 2549 4 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด
7 สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดพื้นที่รพ.ราชวิถีพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์
ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2549 28 เม.ย. 2549 16 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด
8 สอบราคาซื้อ วัสดุเย็บแผล
ดาวน์โหลด
3 พ.ค. 2549 3 พ.ค. 2549 17 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด
9 เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร
ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2549 17 พ.ค. 2549 17 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
10 เครื่องวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทางส่วนหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง UMB
ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2549 17 พ.ค. 2549 17 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
11 เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์ระบบดิจิตอล
ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2549 17 พ.ค. 2549 17 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
12 อาหารคนไข้ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2549
ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2549 24 พ.ค. 2549 24 พ.ค. 2549
15 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2549 25 พ.ค. 2549 26 พ.ค. 2549 ดาวน์โหลด
16 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2549 31 พ.ค. 2549 16 มิ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
17 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2549 23 มิ.ย. 2549 26 มิ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
18 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2549 23 มิ.ย. 2549 26 มิ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
19 สอบราคาซื้อ วัสดุเย็บแผล
ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 2549 26 มิ.ย. 2549 27 มิ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
20 สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องตรวจอายุศาสตร์
ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 2549 28 มิ.ย. 2549 29 มิ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
21 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 2549 26 มิ.ย. 2549 27 มิ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
22 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
3 ก.ค. 2549 13 ก.ค. 2549 14 ก.ค. 2549 ดาวน์โหลด
23 สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์
ดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 2549 3 ก.ค. 2549 4 ก.ค. 2549 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 217
Records 1 to 20 of 4333