การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5389 ซื้อชุดคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade) เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลชีพ โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 670,355.-
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5388 ประกวดราคาซื้อโพลีเมอร์คลิปหนีบเส้นเลือด สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,423,100.00
ดาวน์โหลด
7 ก.พ. 2567 16 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5387 ประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 925,000.00
ดาวน์โหลด
7 ก.พ. 2567 16 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5386 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับป้องกันอัคคีภัย จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 772,326.-
ดาวน์โหลด
2 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2567 9 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5385 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิด ๑ – piece จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,320,000.-
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2567 9 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5384 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาทดสอบ C. difficile Assay จำนวน 48 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,059,840
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2567 7 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5383 ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture Broth) จำนวน 37,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,064,200.00
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2567 6 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5382 ซื้อยา Adenosine ๖ mg./๒ ml. injection บรรจุกล่องละ ๖ vial จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,313,340.00
ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5381 ซื้อยา Mycophenolate mofetil จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,937,408.00
ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5380 ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดเทียม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,453,873.20 บาท
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2567 8 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5379 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,901,800.00 บาท
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2567 8 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5378 ประกวดราคาซื้อสายIntra Aortic Balloon Catheter จำนวน 80 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,300,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2567 8 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5377 ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดเทียมแบบเส้นตรง จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,776,093.00 บาท
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2567 8 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5376 ประกวดราคาซื้อถังเก็บน้ำร้อน สำหรับระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,251,900.-
ดาวน์โหลด
30 ม.ค. 2567 8 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5375 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง (Cryostat) ชนิดมือหมุน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,600,000.-
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2567 7 ก.พ. 2567 9 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5374 ประกวดราคาซื้อผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1,800,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,448,000.00
ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2567 5 ก.พ. 2567 5 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5373 ประกวดราคาซื้อชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,900,000.00
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2567 8 ก.พ. 2567 27 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5372 ประกวดราคาซื้อข้อต่อ 3 ทาง Three way จำนวน 150,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 967,500.00
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5371 ประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว (Needle) จำนวน ๒๕,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,150,000.00
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 23 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
5370 ประกวดราคาซื้อถุงมือปราศจากเชื้อซองเดี่ยว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2567 1 ก.พ. 2567 21 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 213
Records 21 to 40 of 4252