การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5127 ประกวดราคาซื้อระบบ server เก็บภาพและสำรองข้อมูลภาพถ่ายและสแกนจอประสาทตา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 655,770.90
ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2566 20 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5126 ประกวดราคาซื้อที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 580,000.-
ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2566 17 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5125 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ. 2,569,700.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5124 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการ CAPD และ EPO จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,302,200.00
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5123 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อไวรัสในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,916,096.00
ดาวน์โหลด
7 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5122 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาวัณโรค (TB) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,584,780.00
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5121 ประกวดราคาซื้อรถเข็นสำหรับติดตั้งโน้ตบุ๊กแพทย์ผู้ป่วยใน จำนวน 80 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,984,000.-
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5120 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดและเครื่องดูดควันขณะจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,230,000.-
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 14 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5119 ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ (Biological Safety Cabinet Class II) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 635,000.-
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5118 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน (Rotary microtome) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 750,000.-
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5117 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ ระยะเวลา ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หมวด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24,943,223.-
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5116 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (Digital Ultrasound System) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,500,000.-
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2566 14 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5115 ประกวดราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดแบบจ่ายลมช่องคู่ชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800,000.-
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5114 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีทัศน์ ให้ภาพรายละเอียดสูงสายส่องตรวจขนาดเล็กไม่เกิน ๕.๘ มม. จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,863,000.-
ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5112 ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันเก้าอี้ ๕ ตอน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 890,000.-
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2566 10 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5111 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมแบบมีโครง ชนิดทำจากเยื่อหุ้มหัวใจวัว จำนวน 40 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,860,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2566 8 มี.ค. 2566 9 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5110 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียม ชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด จำนวน 50 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,650,000.00
ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2566 8 มี.ค. 2566 9 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5109 ประกวดราคาซื้อชุดให้สารละลายและเลือดรักษาสภาพกล้ามเนื้อของหัวใจ (Blood Cardioplegia Set) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000.00
ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2566 8 มี.ค. 2566 9 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5108 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.-
ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2566 9 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5107 ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมีแบบมีอ่าง ขนาดหน้ากว้าง 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000.-
ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2566 7 มี.ค. 2566 9 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 201
Records 21 to 40 of 4009