ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
866 มีระบบเปิดฝาอ่างล้างโดยไม่ตอ้งใช้มือสัมผัส 3420000
867 เครื่องล้างส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแบบแบ่งโซนสะอาดและสกปรก 34200000
449 ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอลและระบบทีวีดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กรมการแพทย์ เลขที่โครงการ 62027170468 15,000,000
715 gFTskjYAAnCBi VZumPyCTBwjJiim
226 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ชนิดใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำวน 44 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,900,000.00
5 จัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1.5 เทสลา (Magnetic Resonance Imaging) ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Ingenia 1000000.00 ดาวน์โหลด
193 ประกวดราคาซื้อวัสดุจี้ตัดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง และวัสดุจี้ห้ามเลือด จำนวน 9 กลุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,999,995.00 บาท ดาวน์โหลด
194 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 7 กลุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,996,460.00 บาท ดาวน์โหลด
465 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,000,000.00 ดาวน์โหลด
466 ประกวดราคาซื้อชุดให้สารละลายและเลือดทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,990,000.00 ดาวน์โหลด
24 จัดซื้อHemoCue HbA๑c ๐๑ Test Cartridge จำนวน ๕,๐๐๐ Pack โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 675,000.00 ดาวน์โหลด
195 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB and RIF) จำนวน 48 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,081,600. ดาวน์โหลด
470 จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 1,062,500 ดาวน์โหลด
700 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 980,000,000 ดาวน์โหลด
10 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตาแบบภาพคมชัดสูงเทคนิคเฟสคอนทราสพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล (Phase Contrast Microscope with digital camera) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,000.- ดาวน์โหลด
9 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 792,000.- ดาวน์โหลด
42 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,155,000 บาท ดาวน์โหลด
201 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในระบบปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,900,000 บาท ดาวน์โหลด
472 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทไหมเย็บแผล Polyglactin 910 (Multi – absorbable - Synthetic) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,666,743.80 ดาวน์โหลด
471 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทไหมเย็บแผล Polypropylene (Mono – nonabsorbable – Synthetic) จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,708,816.20 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 52
Records 1 to 20 of 1027