ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
1480 จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4,200,000.00 ดาวน์โหลด
1479 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2โครงการ 956,714,042.48 ดาวน์โหลด
1478 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ 4,772,255.00 ดาวน์โหลด
1477 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ) 1,485,000.- ดาวน์โหลด
1476 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ 4,310,000.00 ดาวน์โหลด
1475 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำพร้อมชุดให้สารละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงปีงบประมาณพ.ศ. 2569 54,665,256.00 ดาวน์โหลด
1474 แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 245,903,461.13 ดาวน์โหลด
1473 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 โครงการ 124,632,537.00 ดาวน์โหลด
1472 จัดซื้อยา Fosfomycin sodium จำนวน 2 รายการ 17,385,235.00 ดาวน์โหลด
1471 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 4 รายการ 383,287,350.00 ดาวน์โหลด
1470 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ) 1,485,000.- ดาวน์โหลด
1469 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ 15,664,921.90 ดาวน์โหลด
1468 จัดซื้อยา NSS 0.9% PREFILLED SYRINGE จำนวน 2 รายการ 9,009,400.00 ดาวน์โหลด
1467 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) จำนวน 3 ระบบ 1,485,000 ดาวน์โหลด
1466 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 โครงการ 21,645,510.40 ดาวน์โหลด
1465 จัดซื้อยา Atorvastatin จำนวน ๒ รายการ 37,946,373.00 ดาวน์โหลด
1464 จัดซื้อยา Tacrolimus จำนวน ๒ รายการ 22,617,125.00 ดาวน์โหลด
1463 จัดซื้อยา Limaprost alfadex ๕ µg. tablet บรรจุกล่องละ ๒๑๐ เม็ด จำนวน ๓,๘๐๐ กล่อง 19,923,400.00 ดาวน์โหลด
1462 จัดซื้อยา Enoxaparin sodium จำนวน 2 รายการ 13,754,208.00 ดาวน์โหลด
1461 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 เครื่อง 589,356 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 52
Records 21 to 40 of 1026