ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
834 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) - ดาวน์โหลด
344 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ชนิด 2 ความถี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000 บาท ดาวน์โหลด
28 ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน 500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.- ดาวน์โหลด
692 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,000,000.00 ดาวน์โหลด
575 ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจโรค (พร้อมม้าขึ้นเตียง) โครงสร้างสแตนเลส จำนวน 85 เตียง 1,020,000.00 ดาวน์โหลด
668 ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจโรค (พร้อมม้าขึ้นเตียง) โครงสร้างสแตนเลส จำนวน 85 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,020,000.00 ดาวน์โหลด
717 ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจโรค (พร้อมม้าขึ้นเตียง) โครงสร้างสแตนเลส จำนวน 85 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,020,000.00 ดาวน์โหลด
494 ซื้อหลอดเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบบันทึกภาพดิจิตอล ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Luminos dRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,035,000 บาท ดาวน์โหลด
726 จ้างเหมาตรวจ Gene Read Custom Targeted Panel จำนวน 80 ราย 1,040,000.00 ดาวน์โหลด
749 ซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์แบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 1,054,485.- ดาวน์โหลด
470 จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 1,062,500 ดาวน์โหลด
187 ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผ่นกระจกสไลด์ พร้อมฝาปิดกุญแจล็อค จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,063,580 บาท ดาวน์โหลด
484 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,084,838,050.- ดาวน์โหลด
248 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,095,000.- ดาวน์โหลด
207 ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมเดี่ยว จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000 บาท ดาวน์โหลด
678 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000.00 ดาวน์โหลด
529 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,120,000 บาท ดาวน์โหลด
30 จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจ รุ่น Allura Xper FD10 ยี่ห้อ ฟิลิปส์ 1,121,006.90 ดาวน์โหลด
29 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท ดาวน์โหลด
47 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 51
Records 1 to 20 of 1015