ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
17 จัดซื้อโครงการยากำพร้าและยาต้านพิษ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,867,500.00 ดาวน์โหลด
16 จัดซื้อCLOPIDOGREL TABLETS 75 mg 10x10 's จำนวน 109,953 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,608,535.86 ดาวน์โหลด
15 จัดซื้อโครงการยาบัญชี จ(๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122,712,005.64 ดาวน์โหลด
14 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000 บาท ดาวน์โหลด
13 จัดซื้อชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล (Detector) สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลชนิดประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อ Hologic รุ่น Selenia Dimensions 1,400,000.- ดาวน์โหลด
12 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อวัณโรคและการดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Xpert MTB and RIF) จำนวน 48 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,081,600. ดาวน์โหลด
11 จ้างการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,315,000 ดาวน์โหลด
10 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตาแบบภาพคมชัดสูงเทคนิคเฟสคอนทราสพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล (Phase Contrast Microscope with digital camera) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,000.- ดาวน์โหลด
9 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 16 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 792,000.- ดาวน์โหลด
7 ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000 บาท ดาวน์โหลด
6 จัดซื้อหัวต่อสว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง Airdrill & Oscillating Saw 607336.00 ดาวน์โหลด
5 จัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1.5 เทสลา (Magnetic Resonance Imaging) ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Ingenia 1000000.00 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 47
Records 921 to 932 of 932