การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์,นักโภชนาการ,พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานกู้ชีพ,พนักงานบริการ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility