ติดต่อเรา

ที่อยู่ : คณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ (UHOSNET) ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

โทรศัพท์ : 02-3548138

โทรสาร : 02-3548104

อีเมล์ : savagepum@hotmail.com