แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี

บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

121671_0

โรงพยาบาลราชวิถี โดยชมรมพุทธศาสน์ จัดพิธีมาติกาบังสุกุลและสรงน้ำองค์พระพุทธเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “วันปีใหม่ไทย”

ชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีตามประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจัดให้มีพิธีมาติกาบังสุกุลและสรงน้ำองค์พระพุทธเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “วันปีใหม่ไทย” โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แพทย์หญิงกิตติยาพร วิวัชรโกเศศ เลขาชมรมพุทธศาสน์ นางจินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 Credit ภาพ : ชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
s__14606482

โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยมี แพทย์หญิงกฤษณา ดิสนีเวทย์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพประจำงานรังสีวินิจฉัย เข้ารับการประเมิน พร้อมด้วย พว.ศิริพร แสงสว่าง หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ (TQM) และนายสมชาติ ไชยเขตต์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมราชวิถี และตรวจเยี่ยมจุดบริการ ณ งานรังสีวินิจฉัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-s__3088520_0

นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวแทนโรงพยาบาลราชวิถี และผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 เข้าร่วมงานแถลงข่าว “การสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนแห่งแรกในภาคอีสาน”

นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวแทนโรงพยาบาลราชวิถี และผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 เข้าร่วมงานแถลงข่าว “การสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนแห่งแรกในภาคอีสาน” โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผศ.นพ.วรกานต์ พรหมพันธุ์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายแพทย์พินิจ แก้วสุวรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 และ นายแพทย์ประภัสร์ อัศยเผ่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศ (ด้านโรคหัวใจและทารกแรกเกิด) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมงานแถลงข่าว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-46526_011_0

รพ.ราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council : TRC) สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support) ตามนโยบายผู้บริหารที่สนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 11 ปี พ.ศ. 2567 ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในทุกสถานการณ์เร่งด่วนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์  โรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรม ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ACLS ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2567 #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-line_album_670409-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80

โรงพยาบาลราชวิถี จัดการอบรมโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อปิดช่องว่าง (Competency Gap) ของสมรรถนะโรงพยาบาลราชวิถี” หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ (Service Mind) รุ่นที่ 1

นายแพทย์กำพู ฟูเฟื่องมงคลกิจ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อปิดช่องว่าง (Competency Gap) ของสมรรถนะโรงพยาบาลราชวิถี” หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ (Service Mind) รุ่นที่ 1 โดยมี นายพรเทพ ประดิษฐ์ชัยกุล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถของการทำงานในแต่ละด้าน เพื่อให้บุคลากรตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
0-line_album_%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายในธีม “สงกรานต์สดใส ชื่นใจ เบิกบาน” ณ กรมการแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายในธีม “สงกรานต์สดใส ชื่นใจ เบิกบาน” โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ ได้แก่ นายแพทย์วุฒิกิจ ธนะภูมิ นายแพทย์ชาตรี บานชื่น แพทย์หญิงวิลาวัลย์ จึงประเสริฐ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา และนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ที่ให้เกียรติมาร่วมอวยพรให้แก่บุคลากรกรมการแพทย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร กรมการแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More

Link

Accessibility