แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจ – โรงพยาบาลราชวิถี

ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจ

คลินิกในเวลาราชการ ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจ

วัน เวลา รายชื่อแพทย์ หมายเหตุ
 จันทร์   8.00 – 12.00 น.  พญ.ปีนัชนี ชาติบุรุษ
นพ.พิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง
 อังคาร   8.00 – 12.00 น.  พญ.ปีนัชนี ชาติบุรุษ
นพ.อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ
นพ.วิทวัส พิบูลย์
 พุธ   8.00 – 12.00 น.  พญ.ปีนัชนี ชาติบุรุษ
นพ.สุรพจน์ แสงโชติ
นพ.ชูศักดิ์ หนูแดง
นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์*
(ผู้ป่วยเด็ก)*
 พฤหัส   8.00 – 12.00 น. นพ.ชูศักดิ์ หนูแดง
 ศุกร์   8.00 – 12.00 น. นพ.สุปรีชา ธนะมัย
นพ.วิทวัส พิบูลย์
นพ.พิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง
 เสาร์   8.00 – 12.00 น.  นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์*
(ผู้ป่วยเด็ก)*
(เฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์นัด)

คลินิกนอกเวลาราชการ
 ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจ

วัน เวลา รายชื่อแพทย์ หมายเหตุ
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
 จันทร์   16.00 – 20.00 น.  พญ.เสาวลักษณ์ พรหมพงศา พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ
 อังคาร  16.00 – 20.00 น. พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล  –
 พุธ   16.00 – 20.00 น. นพ.ธนรัตน์ ชุนงาม
นพ.นันทพล ชุติมาพงศ์รัตน์
 –
 พฤหัส   16.00 – 20.00 น. นพ.สุรพันธ์ พงศ์สุธนะ  พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์
 ศุกร์   16.00 – 20.00 น.
 เสาร์   16.00 – 20.00 น.  พญ.เสาวลักษณ์ พรหมพงศา
พญ.วิไล พัววิไล
นพ.อภิชัย โภคาวัฒนา

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility