แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ – โรงพยาบาลราชวิถี

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์

screen

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี พุทธศักราช 2563

1. หลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Infectious Diseases

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด


ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility