แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

งานประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรศาสตร์ – โรงพยาบาลราชวิถี

งานประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรศาสตร์

screen-copy-1

♦ งานประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง*

♦ คุณสมบัติของแพทย์ประจำบ้านที่มารับการคัดเลือก

  1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภาแล้ว ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต้นสังกัดต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัดจะต้องได้ร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
  3. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยกลุ่มงานพิจารณาจากผู้ที่ยื่นใบสมัครผ่านทางแพทยสภา

 

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา รพ ราชวิถี ปีการศึกษา 2562


ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility